Vi har købt en såkaldt K-laser og uddannet os i brugen af den. Vi har med stor glæde behandlet et antal patienter og er meget begejstrede for effekten.

Laserlyset har flere forskellige virkemåder:

  • Det virker smertestillende
  • Det dæmper inflammationer (betændelsestilstande)
  • Det stimulerer heling
  • Det øger blodgennemstrømningen i vævet og øger overførslen af ilt til vævet

Der er mange områder hvor laser kan anvendes. Dels som støttende behandling i forbindelse med andre behandlinger, men også i stigende grad som eneste behandling.

Vi anvender det til skader og sygdomme i ryg, led, muskler og sener, hvor det især er den smertestillende og inlammationsdæmpende effekt, man tilstræber. I forbindelse med øregangs- og hudbetændelser er der også rigtig fin effekt.​

​Endvidere tilbydes laserbehandling i forbindelse med operationer, hvor det især er den smertestillende og helende effekt, dyrene har gavn af.

Der er ingen bivirkninger af laserbehandlingen, og de fleste dyr virker som om de synes det er rigtig rart at modtage laserbehandlingen.

Mange patienter har efter laserbehandlingen kunnet stoppe eller nedtrappe behandlingen med gigtmedicin. For de fleste er det vigtigt at fortsætte behandlingen eksempelvis 1 gang om måneden. Til disse patienter har vi lavet 6- og 10-turs kort, så behandlingerne bliver billigere.

Spørg endelig ind til laserbehandlingen eller bestil en tid til behandling på klinikkens telefon 65 95 80 03.