Korsbåndsskader på hunde er en forholdsvis hyppig lidelse. Der er stor belastning på knæet under bevægelse og derfor har hundene smerter selv tidligt i forløbet.

Korsbåndsskader opstår på forskellig måde:

En akut form, hvor korsbåndet ved traume pludseligt springer, og hunden akut bliver halt og har smerter.

En anden form hvor korsbåndet over længere tid bliver svagere og hunden viser halthed indimellem. Sidst i forløbet springer korsbåndet helt og hunden er mere konstant halt, tager evt. slet ikke støtte på benet. Hundene med denne mere langsomme form kan med fordel opereres tidligt i forløbet, hvorved slidgigt i knæet undgås eller er længere tid om at udvikle sig.

For at behandle hunden er operation nødvendig. På Højby Dyreklinik anvender vi 2 metoder:

En traditionel metode, hvor det ødelagte korsbånd erstattes af et kunstigt korsbånd. Denne metode er mest egnet til mindre hunde.​​

​Til hunde over 20 kg, samt hunde der løber, hopper og springer meget, anbefaler vi, at benytte TTA metoden. Denne metode er en såkaldt dynamisk teknik, hvor man i princippet overflødiggør korsbåndet. Denne metode giver et bedre forløb efter operationen med færre smerter og hunden er hurtigere i gang igen efter indgrebet. På længere sigt ses også væsentlig bedre resultater.

Prisen for TTA metoden er højere end den traditionelle teknik.

Uanset metode ses der i knæleddet ofte begyndende gigtforandringer allerede på operationstidspunktet. Tendensen til dette afhænger af hvor tidligt operationen udføres, efter skaden er sket. For enkelte korsbåndsopererede hunde vil der derfor kunne opstå let halthed efter kraftig motion.

TTA metoden kan med fordel anvendes tidligt i forløbet, inden korsbåndet springer helt, og slidgigten bliver kraftigere ligesom meniskskader undgås eller forhales.

Derfor bør du være opmærksom på haltheder, så diagnostik og behandling kan komme i gang i rette tid.