Dyrlæge Kirsten Brock har arbejdet med adfærd hos både hund og kat i mange år. Denne interesse har hun nu udbygget og konsolideret ved at tage en 2 årig adfærdsrådgiver uddannelse ved ” Hund og Træning”, som hun afsluttede i 2011.

Uddannelsen giver et grundigt kendskab til hundens normale adfærd og til dens relationer både til andre hunde og til mennesker. Desuden giver denne uddannelse en solid viden om løsningsmuligheder i forhold til mange forskellige typer af adfærdsproblemer:

Utryghed/angst for at kunne være alene hjemme, angst eller aggression i forhold til andre hunde eller fremmede mennesker, angst for høje lyde – eller problemer med opmærksomhedssøgende adfærd, for blot at nævne nogle af de mest almindelige problemer.

Samtidig har Kirsten et godt kendskab til naturlægemidler, hvoraf flere kan virke angst – eller stressreducerende, og derfor kan være en hjælp i forbindelse med adfærdsbehandlingen.

Indledende adfærdsvurdering: Ved opstart til en adfærdsbehandling udføres altid en “indledende adfærdsvurdering”. Forinden denne vurdering bedes man udfylde et spørgeskema, så Kirsten kan danne sig et indblik i de problemer man oplever. Spørgeskemaet kan udfyldes direkte her på hjemmesiden – gå til spørgeskemaet ved at følge linket HER.

Kirsten gerne have spørgeskemaet til gennemsyn 1-2 dage forinden selve vurderingen, så hun bedst muligt kan forberede sig.

Ved den indledende adfærdsvurdering, som tager ca. 45 minutter, laves en vurdering af selve adfærdsproblemet, samt hvilken indsats det vil kræve at få problemet løst.

Samtidig laves en klinisk vurdering for at sikre, at adfærdsproblemet ikke skyldes fysisk sygdom (smerter, hormonelle ubalancer el. lignende). ​

Adfærdskonsultation: Når der er lavet en indledende adfærdsvurdering, vil det ofte vise sig at der er brug for at arbejde mere intensivt med de problemer man oplever. Hvis man er interesseret i at gå videre, aftales tid til en egentlig adfærdskonsultation, som varer ca. 1½ – 2 timer. I forbindelse med adfærdskonsultationen udarbejdes en skriftlig vejledning til ejer, hvor øvelser og tiltag gennemgås grundigt. Som en fast del af adfærdskonsultationen foretages en opfølgende konsultation efter 2-3 uger, hvor øvelserne gennemgås og justeres i forhold til, hvad man oplever.

Efterfølgende adfærdskonsultationer: I det omfang der er brug for det udføres efterfølgende adfærdskonsultationer til en reduceret takst. Det er meget vigtigt at holde god kontakt – og dette kan også gøres også vil e-mail eller telefonisk henvendelse. I en del tilfælde vil det dog være bedst at mødes igen på klinikken, for at sikre det bedst mulige resultat.​